Zapytanie ofertowe 001/2018 dot. "Cykl warsztatów prowadzonych w kompleksowo ztermomodernizowanym obiekcie w Poznaniu dla przedstawicieli j.s.t na temat zielonego budownictwa poprawiającego jakość powietrza i obniżającego emisję CO2."

Przedmiot zapytania ofertowego:

  • Organizacja warsztatów polegająca na: zebraniu prelegentów/prowadzących i zapewnieniu ich obecności na 10-ciu warsztatach dla pracowników samorządów z Wielkopolski. Prowadzący warsztaty mają być ekspertami-praktykami, którzy wytłumaczą temat zrównoważonego budownictwa (zarówno projektów dotyczących budynków termomodernizowanych jak i nowobudowanych) wykorzystujących najlepsze praktyki poprawiające efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak i zastosowanie naturalnych drewno-pochodnych materiałów budowlanych. Dobór prowadzących będzie uwzględniał program warsztatów dostarczony do Wykonawcy. Każdy z 10-ciu warsztatów będzie trwał 4 godziny zegarowe nie wliczając przerw; Szkolenia przeznaczone będą dla przedstawicieli i pracowników j.s.t z województwa wielkopolskiego i odbędą się w dniach od 28.11.2018 do 14.12.2018
  • Opracowanie i wydruku 80 sztuk materiałów warsztatowych. Format materiałów: 20 stron A4.
  • Wynajęcie sali wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym do poprowadzenia warsztatów. Sala szkoleniowa ma znajdować się w centrum miasta Poznania w obiekcie poddanym kompleksowej termomodernizacji

Czas składania ofert:

Oferty na załączonym formularzu muszą być złożone do dnia 26 listopada 2018r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

Oferty muszą być dostarczone w formie papierowej do siedziby firmy: Akademia Pasywna Sp. z o.o., ul. Zeylanda 6/11, 60-808 Poznań lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres: biuro@akademiapasywna.eu

Warunki wyboru oferty:

  1. Oferty powinny zostać dosłane według załączonego formularza Do oceny zostaną wybrane tylko oferty zawierające wszystkie wymagane informacje.
  2. Wybór zwycięskiej oferty nastąpi w dniu 26.11.2018r. W dniu 27.11.2018r do podmiotów składających oferty zostaną wysłane pisma informujące o wynikach wyboru ofery.
  3. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty będzie cena.
  4. Składający ofertę daję sobie możliwość odwołania procedury przetargowej bez podania powodu.
  5. Pytnia dot. powyższej procedury proszę kierować na email: biuro@akademiapasywna.eu

Załączony formularz oferowy:

formularz_ofertowy_001.pdf